NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE

                   

   Nabízíme pracovní pozice učitele pro výuku předmětů : 

 

            -    učitel občanské nauky    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby    ---    4 hod. týdně

            -    učitel výtvarné výchovy    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby    ---    4 hod. týdně

            -    učitel Technologie    -    obor Kadeřník    ---    5 hod. týdně

         -    učitel účetnictví a daní    -    obor Podnikání    ---    4 hod. týdně

      

 

           PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ  

        -    splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb., zaslání CVV a motivačního dopisu