Sídlo školy :

 Dlouhá 205, Litoměřice

 

www.ssouindustria.eu

 

  Témata profilových zkoušek  Přijatí uchazeči 

 

Maturitní zkouška opravný a náhradní termín  Závěrečná zkouška opravný a náhradní termín

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vchod do učeben :

Kapucínské náměstí, Litoměřice